SOLAR-TECH Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Biskupińska 23
30-732 Kraków
tel. +48 12 290 04 06
solar-tech@solar-tech.com.pl

Aktualności


2021

„Realizacja prac badawczych wraz z wdrożeniem, pozwalająca na rozszerzenie oferty firmy o innowacyjne rozwiązania w zakresie nowej grupy produktowej - pergoli.”

Projekt nr RPMP.01.02.01-12-0049/20 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Cele i planowane efekty projektu: opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie wykonania pergoli o niestandardowych dotychczas rozwiązaniach z uzupełnieniem o elementy towarzyszące, co pozwoli na rozszerzenie oferty i zwiększenie konkurencyjności firmy.

Wartość ogółem projektu: 1 305 3697,50 PLN

Wartość kwalifikowana projektu: 814 140,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 569 919,00 PLN

 

projekt i realizacja
domena

copyrights 2011
solar-tech

www.efs.gov.pl
cookies
polityka prywatności