SOLAR-TECH Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Biskupińska 23
30-732 Kraków
tel. +48 12 290 04 06
solar-tech@solar-tech.com.pl

Aktualności


Zmiana nazwy firmy

Szanowni Państwo !

 Z prawdziwą przyjemnością pragniemy poinformować Państwa, że spółka SOLAR-TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę komandytową.

 W dniu 30 grudnia 2014 r. w rejestrze przedsiębiorców KRS została zarejestrowana spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej, tj.

  SOLAR-TECH 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

  W związku z tym, wszelkie dokumenty winny być od tej chwili wystawiane z uwzględnieniem aktualnego brzmienia Firmy Spółki.

 Uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w Państwa bazach danych.

 Jednocześnie informujemy, iż przekształcenie formy prawnej naszej Spółki nie powoduje żadnych dalszych zmian, w szczególności nie ulega zmianie numer NIP-u, ani tez adres Spółki.

 

 

                    Z wyrazami szacunku

 

                                                          

za Zarząd komplementariusza

Mariola Górska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projekt i realizacja
domena

copyrights 2011
solar-tech

www.efs.gov.pl
cookies
polityka prywatności